מוצרי פוג'יפילם

  • DE100 דרייבר עבור מדפסת – לחץ כאן

  • קובץ להוספת חגי ישראל בתוכנת Order-it לשנים 2018-2019  – לחץ כאן

  • קובץ לניקוי עבודות תקועות ב Panda – לחץ כאן

  • CleanSpooler.exe עבור תוכנת קיוסק Order-it – לחץ כאן

  • DX100 דרייבר עבור מדפסת – לחץ כאן

  • מפרטי מחשב מינימליים להתקנות Frontier – לחץ כאן

  • דרייברים למדפסת Ask300 עבור מע"ה Windows 7 8 10 32\64bit- לחץ כאן

  • החלפת גליל נייר בDX100 בזמן הדפסת הזמנה – לחץ כאן

  • כיצד לעצור הדפסת הזמנה בקיוסק QPS – לחץ כאן